понеділок, 18 січня 2016 р.

Шановні учні ліцею! Внаслідок карантину ми з вами будемо вивчати фізику дистанційно. Я буду давати вам завдання, а ви будете їх виконувати на оцінку.

                                                                    8 класи
Розвязати задачі.
№ 1. Розрахуйте тиск води: а) на найбільший глибині Тихого океану - 11022 м (густина морської води 1030 кг/м3 , б) на найбільший глибині Азовського моря - 14 м (густина морської води у ньому дорівнює 1020  кг/м3 ).
№ 2. Ширина шлюзу 10 м. Шлюз заповнений водою на глибину 5 м. з якою силою тисне вода на ворота шлюзу?
№ 3. Акваріум заповнений ущерть водою. З якою силою тисне вода на стінку акваріума довжиною 50 см і висотою 30 см?
№ 4. Площа меншого поршня гідравлічного преса 10 см2 , на нього діє сила 200 Н. Площа більшого поршня 200 см2  . Яка сила діє на більший поршень?    
                                                                                        9 класи
Вивчити § 24,25
Розвязати задачі.
№ 1. За напруги 37,5 В за 4 хв електричний двигун виконав роботу 900 Дж. Визначити силу струму, який тече через двигун.
№ 2. Визначити питомий опір матеріалу, з якого виготовлено нагрівальний елемент потужністю 2200 Вт, якщо довжина спіралі 11 м, поперечний переріз - 0,21 мм2
напруга в мережі 220 В.
№ 3. На цоколі лампи написано: "48 В, 96 Вт". Визначити опір лампи та силу струму, на яку вона розрахована.
№ 4. За якої сили струму проводився електроліз мідного купоросу, якщо за 15 хв на катоді виділилося 2 г міді? Електрохімічний еквівалент міді 0,33 мг/Кл.

                                                                  10 класи
Розвязати задачі.
№ 1. Яку роботу виконує сила тяжіння, що діє на дощову краплину масою 20 мг, під час падіння з висоти 2 км?
№ 2. Яку роботу виконає сплавник, прикладаючи до плота силу 200 Н під кутом 450  під час переміщення плота на 10 м?
№ 3. Під час вільного падіння тіла масою 4 кг його швидкість збільшилася з 2 до 8 м/с. Визначити роботу сили тяжіння.
№ 4. Імпульс тіла дорівнює 8 кг ·м/с, а кінетична енергія 16 Дж. Визначити масу і швидкість тіла.

                                                                   11-А клас
Вивчити §46, 48, 49.
Розвязати задачі.
№ 1. Коливальний контур містить котушку індуктивністю 2 мГн, Визначити ємність конденсатора контура, якщо період вільних коливань контура становить 2,5 мс.
№ 2. У коливальний контур увімкнений конденсатор ємністю 0,2 мкФ. Визначити індуктивність контура, якщо його частота коливань 700 Гц.
№ 3. Рівняння коливань заряду у контурі має вигляд: q = 0,002 sin 104 πt . Записати рівняння коливань сили струму та напруги, якщо ємність конденсатора становить 2 мкФ.
№ 4. Індуктивність коливального контуру 5 мГн, ємність 8 пФ. Визначити максимальну напругу на обкладках конденсатора, якщо максимальна сила струму в контурі 40 мА.

                                             11-Б клас
Вивчити § 49
Розвязати задачі.
№ 1. Коливальний контур містить котушку індуктивністю 2 мГн, Визначити ємність конденсатора контура, якщо період вільних коливань контура становить 2,5 мс.
№ 2. У коливальний контур увімкнений конденсатор ємністю 0,2 мкФ. Визначити індуктивність контура, якщо його частота коливань 700 Гц.
№ 3. Рівняння коливань заряду у контурі має вигляд: q = 0,002 sin 104 πt . Записати рівняння коливань сили струму та напруги, якщо ємність конденсатора становить 2 мкФ.

№ 4. Індуктивність коливального контуру 5 мГн, ємність 8 пФ. Визначити максимальну напругу на обкладках конденсатора, якщо максимальна сила струму в контурі 40 мА.